Холбоо барих
moloko@mail.ru
ул. Боевая, 6
Бизнес эрхлэх төвийн дэмжлэгтэйгээр бэлтгэв
"Миний бизнес", Экспортын төв www.msp03.ru
Хүлээн авах +7 (3012) 37-84-54
Арилжааны үйлчилгээ +7 (3012) 37-84-54, дот. 125, 118
Борлуулалт +7 (3012) 37-84-54, дот. 121, 122
Хүний нөөцийн газар +7 (3012) 37-84-54, дот. 107
Нийлүүлэлтийн хэлтэс +7 (3012) 37-84-54, дот. 103
Нягтлан бодох бүртгэл +7 (3012) 37-84-54, дот. 123, 126, 127
Лаборатори +7 (3012) 37-84-54, дот. 158
Тээврийн газар +7 (3012) 37-84-54, дот. 110
Ерөнхий инженер +7 (3012) 37-84-54, дот. 114
Техникийн үйлчилгээ +7 (3012) 37-84-54, дот. 131