Буриадын сүү
Тогтвортой байдал. Уламжлал. Чанар.
Компанийн тухай
Буриадын бүгд найрамдах улсын хамгийн том үйлдвэрлэгч
Байгаль нуурын эрэг дээрх 5,5 га бэлчээр
Манай сүүг Кабанск, Байгаль орчмын бэлчээрээс хангадаг
Бид 1955 оны аравдугаар сараас хойш ажиллаж байна
Хэрэглэгчийн сэтгэгдэл
Холбоо барих
moloko@mail.ru
ул. Боевая, 6
Бизнес эрхлэх төвийн дэмжлэгтэйгээр бэлтгэв
"Миний бизнес", Экспортын төв www.msp03.ru
Хүлээн авах +7 (3012) 37-84-54
Арилжааны үйлчилгээ +7 (3012) 37-84-54, дот. 125, 118
Борлуулалт +7 (3012) 37-84-54, дот. 121, 122
Хүний нөөцийн газар +7 (3012) 37-84-54, дот. 107
Нийлүүлэлтийн хэлтэс +7 (3012) 37-84-54, дот. 103
Нягтлан бодох бүртгэл +7 (3012) 37-84-54, дот. 123, 126, 127
Лаборатори +7 (3012) 37-84-54, дот. 158
Тээврийн газар +7 (3012) 37-84-54, дот. 110
Ерөнхий инженер +7 (3012) 37-84-54, дот. 114
Техникийн үйлчилгээ +7 (3012) 37-84-54, дот. 131